Reply To: Keanu Reeves

#42049
vivien_leight
Participant

  Í, tui chỉ biết Keanu Reeves là bisexual thui mà, đâu phải gay đâu? Mà hình như vụ này anh chàng có lên tiếng công nhận trước giới truyền thông rồi đó, bên Mỹ này ai cũng biết mà. Có nhiều khi tin tức đi lạc về VN rồi thành tùm lum, “tam sao thất bổn” đó!
  We are each of us angels with only one wing. And we can fly only by embracing each other

  Luciano de Crescenzo

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar