Reply To: báo Tuổi Trẻ chôm bài của MB?

#42641
duzz
Participant

    Trời. Chắc có lẽ trong một nguồn dịch á. Hoặc có thể lúc đi đánh máy, save lại trên máy ở dịch vụ, vô tình ai đó check thấy, thế là rốp luôn…Mà đoán già đóan non chi vậy trời….hehehe

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar