Reply To: @@ Orlando Bloom – Chàng thiện xạ của LOTR

#43120
rockydingo176
Participant

    LOTR nhà xuất bản mình mới in mậy tập đấu ,phần sau thì bảo chờ film 2 ra rồi sẽ phát hành chờ dài cổ mà chả thấy đâu chàn thiệt .
    when you cant do nothing to change your bad problems ,forget it ,you have done it anyway !!!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar