Reply To: Shanghai Knights– Nhảm nhưng mà dzui

#43178
admin
Keymaster

  Đấu với CTĐ, trông TL chẳng khác nào người mới học võ! Có ai xem hậu cảnh của phim này ko? Có đoạn CTĐ xoay cây gậy rồi xả xuống, thắng cái “réc” ngay trên đỉnh đầu của TL với khoảng cách chỉ còn vài ly (ai ko thấy kĩ thì hãy quay chậm lại). Trình độ có khác!!

  Ta yêu em “mù loà”

  Như Adam ngù ngờ…

  yêu Eva khù khờ…!

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar