Reply To: Ban nghi sao ve cach goi cua moi nguoi?

#43405
yre_a_pig
Participant

    Đồng ý là như vậy . Nhưng mà bây giờ đi ra đường , 10 người thì hết 9 người gọi như thế . Đã thành thói quen rồi , khó sửa lắm .
    YRE_A_PIG is forever YRE_A_PIG

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar