Reply To: Benny Chan- Trần Hạo Dân

#43470
admin
Keymaster

    Benny cũng đã qua TQ phát triển sự nghiệp rồi chứ đâu phải sắp tới mới đi đâu…nhưng sau này lâu lâu Benny cũng sẽ trở về TVB đóng vài phim mà…cũng giống như Flora đó…nói đi không trở lại cuối cùng vẫn quay lại đóng cho TVB..nhưng mà điều kiện thì thoải mái hơn trước…
    Never Again

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar