Reply To: Gởi các bạn thi đại học năm nay

#43563
pro447
Participant

  Cố lên mọi người, nhất là ai đó đó không được bỏ cuộc nha, sắp thi rồi không thể bỏ ngang 15 năm như vậy được…

  I don’t want to run away but I can’t take it, I don’t understand

  If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar