Reply To: Trường Bình Công Chúa

#43594
zozo
Participant

    Bích huyết kiếm hay Lộc đỉnh ký gì đều do Kim Dung sáng tác ra thôi, có sự kiện là thật có cái do ổng nghĩ ra, biết đường nào mà lần, giống như Chu Nguyên Chương phản bội Trương Vô Kỵ để lên làm vua, trong lịch sử làm gì có TVK nào

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar