Reply To: Bae Yong Joon

#43723
admin
Keymaster

  Attention:

  –à văn ôn võ luyện -àquả là 1 dv biết học hỏi…

  Chỗ “–à” hay “-à” đó là dấu mũi tên á, chẳng biết tại sao nó lại trở thành như yậy!

  Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài Tango cho em… !

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar