Reply To: Bae Yong Joon

#43730
admin
Keymaster

    Đúng vậy, spotlight về BYJ được anh Chuột biên soạn rất công phu (có nhiều hình ảnh minh ho&#7841, thân mời các user quan tâm vào xem

    Ghi sâu phút ban đầu bằng bài Tango cho em… !

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar