Reply To: KIM DUNG….con người của huyền thoại….

#43795
admin
Keymaster

    Ngoài 14 tác phẩm mà dccb đã kể trên. KD còn viết một truyện ngắn duy nhất nữa đó là Việt Nữ Kiếm. Truyện này ko được tính chung với 14 bộ kia.

    Ghi sâu phút ban đầu bằng bài Tango cho em… !

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar