Reply To: KIM DUNG….con người của huyền thoại….

#43796
admin
Keymaster

    Vừa rồi, Kim Dung đã được nhà nước TQ trao tặng danh hiệu cao quý Danh Nhân Văn Hoá của TQ.

    Ghi sâu phút ban đầu bằng bài Tango cho em… !

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar