Reply To: Tôi có thể yêu một người máy…

#44014
admin
Keymaster

  à quên nữa, ở trên có spoiler, ai chưa coi những phim sau thì đừng đọc : Metropolis, Cyborg009, Animatrix, Chobits.

  my heart belongs to my home

  … my Cinema Paradiso

  just wander around elsewhere

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar