Reply To: Hàn hoá rồi hồng kông hoá?

#44033
admin
Keymaster

    Vậy thì có vẻ sai lầm khi nói vậy…bạn vào Asian movie forum thì thấy nói về phim Hàn ngang ngửa cả phim HK…nhưng chỉ là vì những bài viết về những phim Hàn mà mình nói đến bị mọi người “ghẻ lạnh”…cho nên cứ bị đẩy xuống dưới…và còn nhiều film không có đến một reply…do những phim đó boomers chưa xem chăng???
    Never Again

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar