Reply To: Freddy Vs. Jason – Phin sắp chiếu đê bà con

#44042
loner
Participant

  Hê, nhưng mà làm sao Freddy đấu với Jason được chứ, một bên là “dream master” còn một bên chắc chẳng bao giờ…ngủ????

  P/S: sang năm có “Alien vs Predator”, cái này coi bộ hấp dẫn hơn nữa à.
  one girl to rule them all,

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar