Reply To: Bạn kết ai nhất trong các “cô nương” của Trương Vô Kỵ!?

#48294
lovelypepsi
Participant

    I love Tieu Sieu (Thiệu Mỹ Kỳ). Cô đẹp như 1 thiên thần. nếu nàng không qua Ba Tư thì chắc Trương Vô Kỵ đã đổ rồi.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar