Reply To: DVD VS VCD

#53905
ozboy
Participant

    Đừng chơi mấy loại như DivX hay Xvid nhiều, đúng ra chỉ có ai ham donwload “lậu” phim mới xài thui . Như loner có nhận định đó, không thể nào qua mặt dạng DVD được (dù cho có chơi bản copy).

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar