Reply To: THKH&KFM Xây dựng và phát triển!!:))

#55553
admin
Keymaster

  MSP đây

  -MPS ta sẽ lập 1 topic nội dung là các phim bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng , gồm những pộ phim lịch sử nữa , vd: AHXĐ (83, 94, 2003) , TĐĐH ( mọi thời đại lun)…., phim lịch sử như là Tần Thuỷ Hoàng hay Tào Tháo….Túm lại trong 1 topic thui , coi như là làm tư liệu cho THKH .

  -Các sư đệ , sư mụi mún post nhưng k biết kím ở đâu thì hãy nhín chút thì giờ phóng ngay con ngựa già nua , gụng găng của mình ra Sách sũ quán, rùi dùng công phu lục kệ kiếm mà tìm hen , trong mấy sách báo điện ảnh hy vọng có , ta cũng tìm từ đó ra đấy .

  -Chúc mã đáo thành công hen

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar