Reply To: THKH&KFM Xây dựng và phát triển!!:))

#55556
donnie_yen
Participant

  Lưu ý: đề nghị anh em khi viết bài xong nên xưng danh của mình trong Hội. Ví dụ như Hữu Sứ viết xong 1 thr thì ghi ở dòng bên dưới là

  “Hữu sứ Trình Anh – THKHKF”

  Đối với thành viên mới chưa có nick kiếm hiệp thì có thể chỉ ghi dòng: “THKHKF” là được rồi.

  Đây nhằm mục đích cho mọi người khẳng định tên tuổi của mình trong võ lâm, vừa góp phần phát dương thanh thế của bổn Hội, và còn là để các trưởng lão của bổn Hội dễ thống kê đóng góp (bài viết) của anh em mà đưa lên “bảng vàng”, cho con cháu đời sau của bổn Hội noi theo!!

  HLT.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar