Reply To: TVB in Movie Database

#57942
doc_co_cau_bai
Participant

  các bạn có thể tạo một thread như hội Teen ah

  link: [http://www.moviesboom.com/?pid=foru…]

  không cần thiết phải dịch y nguyên tiếng Anh mà docco đã add, mọi người đã coi qua phim nào thì có thể kể lại theo những gì mình nhớ mà……bài viết khoảng 150-200 chữ là được rồi…..sau đó docco sẽ edit lại trong movie database….

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar