Reply To: Sổ Nam tào(thr nội bộ THKH&KUNGFU)

#58213
donnie_yen
Participant

    Xin chào các anh em trong hội. Thời gian qua Hoàng mỗ phải bế quan để giải quyết một số việc riêng. Nhất thời ko thể vào đây thảo luận cùng mọi người. Hoàng mỗ xin đắc tội. Đây, mời ly này tất cả mọi người gọi là tạ lỗi!!(nước ngọt)

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar