Reply To: Sổ Nam tào(thr nội bộ THKH&KUNGFU)

#58215
allin
Participant

    Tui khoái cái thread này, dô đây 8 tiếp coi. Sao ít người đi dậy chời. 6 tỉ này xưa nay toàn đi lấy huyết người ta, bi giờ phải chích huyết ra thiệt sao? Thui được, vì tình nghĩa quynh muội của bang. Có ai thấy cần thiết phải xét nghiệm máu me trước khi chích huyết hông?

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar