Reply To: phim việt nam dở hay quá dở

#58515
agent_smith
Participant

    tui nghĩ là chắc còn lâu lâu lâu lâu, hơn cả 30 năm kìa, hoặc là nhanh thật là nhanh không ngờ tới, mình mới làm được phim như sao băng

    tại vì tiến trình đi lùi thường chậm thật chậm, hoặc rất nhanh mà

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar