Reply To: Chung cư những người trí thức

#58798
fancinema
Participant

    Ahn Jae Wook dễ thương wá trời luôn, có ai coi film Ước mơ vươn tới một ngôi sao chưa, cái film mà làm AJW từ một diễn viên vô danh nổi như cồn đó, lúc đóng film này anh còn ốm, để cái đầu đinh kiểu Armani rất dễ thương, lúc đó coi film mà mê mệt luôn. Bâygiờ đã hơi lớn tuổi với lại hơi fát fì thành ra không còn đẹp nhưng cũng còn có duyên mà.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar