Reply To: have you seen Final Fantasy ?

#59221
Bros
Participant

    Bros chơi đầu tiên là cái FF8 … 4 dĩa chơi muốn ná thở … sau đó là IX, X-1 … càng về sau càng nhàm !

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar