Reply To: Bình chọn nhân vật kiếm hiệp trong phim của Kim Dung

#59325
kenshin
Participant

    kenshin nói TLN là Tiểu Long Nữ hả? nếu vậy thì lầm to rồi, thời đại của TLBB này còn trước cả AHXĐ, tức là khi ấy Hồng Thất Công còn chưa ra đời (chưa đi đầu thai nữa á )

    Đâu có, đang nói về Hoàng Y Mỹ Nhân trong YTĐLK mà…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar