Reply To: Mục đích sống

#59416
the_sweetest_rock
Participant

    Mục đích sống của tui là sẽ ráng trở thành thần tượng của mình, vậy thần tượng của tui là ai. Chính là tui tại tương lai (dĩ nhiên là một SR tương lai đầy thành đạt )

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar