Reply To: TMA: Sister Act II * Lớp học của sự không tưởng

#59532
fighter
Participant

    Đúng là người đóng vượt tuổi teen, nhưng nhìn xem khối phim teen cũng do người đóng quá tuổi vậy, ví dụ mấy phim của Drew Barrymore hay Cameron Diaz á, cái đây là xét đến nội dung có liên quan gì đến tuổi teen không, chứ không xét đến tuổi người đóng, dù tuổi họ lớn mà họ đóng vai teen cũng gọi là phim teen, còn chuyện imdb xếp sao thì mặc, nói chung là khó phân định lắm, ai thích thì hiểu là teen, còn ko thì thôi

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar