Reply To: Giải thưởng NEXT Tv Awards 2004

#59811
hooliganspice
Participant

    Nhưng mà QTN đâu có nổi tiếng bắng XTM , DTK diễn đâu có hay đâu vậy mà cũng đoạt giải dv triển vọng , đáng lẽ giải thưởng này trao cho Hồ Hạnh Nhi xứng đáng hơn….

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar