Reply To: Đố vui film Teen có thưởng

#59838
lee_lee
Participant

  1/ road trip

  2/ nhiều party nhất: american pie

  ít nhất: 10 thing i hate about you

  3/ Lee Lee Sobieski _ Chris Klein –> here on earth

  Shane West _ Marla Sokoloff –> what ever it takes

  chấm điểm như thế nào vậy? nhỡ người thi sau bắc chước phần trả lời của người trước sao và + thêm phần của mình thế là ai trả lời trước người đó lỗ

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar