Reply To: Đố vui film Teen có thưởng

#59849
th
Participant

  Sau lượt khời động th định sẽ làm câu hỏi dạng cho dữ kiện 1,2.. để đoán film nhưng cho 1 vài người thi thử thì thấy quá khó nên đợt này Th chỉ cho thử 2 câu… nếu như nhìu người đáp trúng thì lần sau th sẽ cho nhìu câu hỏi dạng này hơn.

  6/ đoán tên film :

  – film thứ 1:

  dữ kiện 1: lớp học 42 học sinh

  – film thứ 2:

  dữ kiện 1: xe đụng chết người

  ai đoán ra ngay tên film từ dữ kiện 1 sẽ được 1đ, và những người thi sau đáp giống sẽ ko được điểm nào, còn nếu sau 3 ngày ko ai đáp trúng th sẽ cho tiếp dữ kiện 2 và đáp trúng chỉ được 0,5 đ )

  7/ cô ấy có nụ cười rất ấn tượng ,gần đây cô đóng 1 vai phụ trong phone boot, tên cô ấy là? (1đ)

  8/ tìm điểm chung của những film sau (1đ)

  Agent Cody Bank

  How to deal

  Crossroad

  9/ film nào nhái cruel intentions và 10 thing i hate about you? (1đ)

  10/ kể tên ít nhất 10 film teen từ năm 2002-> nay (2đ )

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar