Reply To: Kết Quả Liên Hoan Phim Kim Tượng Lần thứ 23

#60233
ara
Participant

  Đính chính :

  Kịch bản phim : Wai Ka-Fai, Yau Nai-Hoi, Au Kin-Yi, Yip Tin-Sing (RUNNING ON KARMA)

  Giải quay phim : Wong Ngok-Tai (THE FLOATING LANDSCAPE)

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar