Reply To: Những cái tên dị hợm!!

#61206
ritalee
Participant

  mỗi cái tên đều có cái tên đều có ý nghĩa của nó .em thấy k nên dem 9 n1o ra để làm trò hề như thế .tiếng việt dịch ra một số tên k có nghĩa nhưng tiếng hoa thì nghĩa rất đẹp đó.thiên lạc là niềm vui đó .nó có nghỉa như chữ di lạc á, k có gì ngộ cả .

  Thúc dạ nội phong => trúc dạ nội phong á

  Tần HÁN chữ hán này là từ hảo hán á ,nghĩ bậy bạ .khủng khiếp wá .

  có nhiều chữ viết theo nghĩa chữ hoa ,một số tên chữ việt minh có 1 chữ nhưng chữ hoa có nhiều nghĩa lắm ,như chữ Mai á ,nếu muốn dịch sang chữ hoa hãy xác định chữ đó là ban mai hay hoa mai .nó viết khác .người Vn chỉ biết dịch rồi đọc k hiểu nghĩa rồi đem ra cười tênm người ta ,wá đáng . thử tên mọi người người ta đem ra cười mấy người có lộn óc lên k ?

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar