Reply To: Happy birthday Keo……

#61887
becky
Participant

  SN Kell he? Chài oi chài… hỏng bít hỏng hay gì hết chơn lun chài!!! hic hic hic

  Bít lè gửi card ròi!!

  Chán ghia!!! hix hix hix

  Chúc Kell SN dzui dzẻ, hạnh phúc, may mắn, trẻ khoẻ, ăn nhìu, ún nhìu, chơi nhìu… hehehe

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar