Reply To: Tự Lập – cái nhìn khác về phim Hàn Quốc

#68190
vkcloan
Participant

    Chị hiểu :P Chị cũng không có hối gì em đâu,em cứ làm những việc cần làm trước !Gần đây,cái forum Yêu âm nhạc cũng bị rắc rối chi đó..Chị có vào musicbox của 88andlife 1 lần,..hôm trước ngồi đọc phần memories của tụi em về machu kỹ hơn…

    Có phải cái quá trình convert của em là có cả chuyện ghép 2 file sub. và video lại với nhau không?Nếu vậy thì em cứ khoan làm bước đó,chỉnh options thôi,phần ghép file chị làm phụ sau này cũng được (dùng Vobsub đó)…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar