Reply To: Ôi thôi còn đâu tiếng Việt

#71066
doc_co_cau_bai
Participant

    to mannequin: wên nữa, còn mí điều, là doc_co_cau_bai chứ không phải doc-co-cau-bai; là bluedreams không phải bluedream; ở trên gọi bạn ở dưới gọi chị, nghe dzui ghê??

    Ko hề có thành kiến, chỉ muốn góp ý xây dựng

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar