Reply To: Lỗi Kill Bill Vol.1——Mistakes in Kill Bill Vol.1

#71311
mikeymyer
Participant

    Hì hì, cái tuyết trong đoạn đấu nhau là tuyết nhân tạo, làm riêng cho phòng đó thôi. Vì lúc đi tới hồng diệp lâu, ngoài trời đâu có tuyết.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar