Reply To: Làm sao để làm DVD từ phim trên ione.net

#71526
ducisco
Participant

    Yep…Codec thì có liên quan đến Sub rồi, nhưng vấn đề không nằm chỗ đó, mình down về và coi được trên WMP rồi, nhưng khó khăn của mình ơ chỗ là không biết cách nào để cho Subtitle vietnamese hiện được trong Subtitle workshop. Không biết font của ione.net dùng font gì nữa ? nếu mình run cái file *.smi không thì fụ đề hiện bình thường thôi. Còn khi mở bằng Subtitle workshop để convert qua dạng Sub khác thì Tiếng Việt hiện toàn là cái gì đâu không.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar