Reply To: Thông báo về chuyện mất bài và ID sau khi MB hoạt động lại

#71688
happy_lady
Participant

    xin kêu gọi mọi người cùng chung sức một lần nữa chiến dịch dịch overview tiếng Việt cho DTB, những ai còn lưu bản dịch cũ xin sign vào gb cho happy_lady, becky hoặc bambino

    Chúng ta nên làm nhanh khi mà nhưng bản dịch đó chúng ta chưa kịp quên HL sẽ cố gắng đưa danh sách phim trong thời gian sớm nhất

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar