Reply To: CBC : Thăm dò ý kiến các member !!! Đây là quyền lợi của các bạn :-D

#74070
tadinhphong
Participant

  —- PHẦN 3: HOẠT ĐỘNG TRÊN MẠNG SAU KHI XEM PHIM —

  1. Sau khi xem phim về, bạn có rate cho phim vừa xem trong MBMDb (Moviesboom Movies Database) không?

  c. Chưa rate bao giờ hết á

  2. Sau này bạn sẽ dành chút thời gian rate phim chứ? (Nếu CBC kêu gọi bạn)

  a. Tất nhiên

  3. Mỗi lần xem phim rạp về, bạn có viết review phim trong MBMDb (Moviesboom Movies Database) không?

  c. Chưa viết bao giờ (Sang câu 4)

  4. Tại sao?

  a. Tôi không có thời gian

  6. Bạn cảm thấy thế nào về những thread bình phim ủng hộ CBC?

  hổng có ý kiến

  7. Bạn thích bài viết nào nhất trong những bài viết về phim ủng hộ CBC? Do ai viết?

  ai cũng được,có là quý rùi

  8. Bạn có nuôi mộng một ngày nào đó sẽ viết một thread cho CBC không?

  để rui coi hổng biêt sao(câu này học của bé Châu)

  9. Bạn có thích reply trong những bài viết đó không? Tại sao?

  hỏi nhiều trả lời mệt quá,phai đóng góp ý kiến về phim đó chứ

  10. Bạn có bao giờ viết tường thuật họp mặt CBC chưa?

  chưa

  11. Bạn thấy những bài tường thuật như thế nào?

  để hổng đi đươc cũng biêt mọi người đi có vui hông

  12. Bạn thích ai viết tường thuật nhất?

  ai cũng được

  13. Bạn có muốn viết tường thuật không?

  chac la hong

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar