Reply To: Snow Angel – Thiên Thần Tuyết….

#74248
pokemon
Participant

    uh, film nì nói chung níu so dzí film VN cũng chẳng hơn gì cho lém, chỉ hơn có mỗi cảnh way đẹp, như trại ngựa đó cũng okie còn lại diễn viên diễn xuất có hơn gì mình đâu … film hàn thì chán nội dung na ná nhau nhưng diễn viên họ diễn rất tròn vai ..

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar