Reply To: Những câu nói và những cảnh thường thấy trong phim

#82646
vivu
Participant

    Cụm từ “tổn thương” hiện nay đang được cả Hàn và HK sử dụng nhiều, đại loại như:

    -anh/em/cô đã làm cho em/anh/anh ấy tổn thương quá nhiều. Anh/em xin lỗi

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar