Reply To: Sin city ! hong hĩu gì hít chơn ……..

#84398
emxinh
Participant

  Quentin là special guest director, chỉ giúp đạo diễn đúng 1 cảnh trong phim (phần The Big Fat Kill, đoạn Dwight lái xe đi giấu xác Jackie boy), với giá $1, vì Rodrigue đánh giá phim Kill Bill vol.2 chỉ đáng giá $1.

  không ai để ý đoạn đầu phim nhỉ? “The Customer is Always Right ” – rất quan trọng cho sự ra đời của phim này. Khi Rodrigue đặt vấn đề muốn làm phim này với Frank Miller, Miller đã từ chối thẳng thừng. Sau đó, Josh Hartnett và Marley Shelton đóng đoạn này miễn phí cho Rodrigue (vì đọc kịch bản thấy quá hay) và Rodrigue mang qua cho Miller xem. Miller khoái quá đã thay đổi ý kiến. Các diễn viên khác như Bruce Willis, Benicio Del Toro … cũng đều được cho xem đoạn phim mẫu này, họ đều thích và nhận lời đóng phim.

  Toàn bộ phim là các câu chuyện rời rạc, điểm chung duy nhất là các sự kiện đều diễn ra trong thành phố Sin City. phần That Yellow Bastard được tách ra làm đôi, một nửa chiếu lúc đầu, một nửa lúc cuối, mục đích để làm cho phim có vẻ liền mạch hơn, ko liên quan gì đến phong cách của Quentin Tarantino.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar