Reply To: 39 độ yêu – thấy tình yêu đang ở quanh ta

#86023
icream89
Participant

    Gút lại : -> bỏ qua nhà báo đi nói về khán giả , tôi nghĩ film dành cho khán giả coi , film ko khán giả hay film người ta chê nhìu hơn khen thì film đó thật . 1 film thành công là film được nhìu người thích , chứ dù film đó đoạt giải này nọ mà ko có khán giả thì cũng như ko . nhưng 1 film dành cho khán giả mà bị khán giả chê om sòm thì thật còn tệ hơn cả tệ nữa

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar