Reply To: Bạn chờ đợi gì ở phần 4 Harry Potter & The Goblet of Fire.

#87095
the_nhoc_spirit
Participant

    Trailer hòanh tráng ghê. Mà Fleur nhìn thường quá. Em Cho Chang thì … xấu mù. Hic… làm mình chờ đợi mãi. Harry Bọt Bèo thì lù xù và nhìn mặt ngu y như Frodo của Lord of the Ring

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar