Reply To: Bạn chờ đợi gì ở phần 4 Harry Potter & The Goblet of Fire.

#87097
apple_pie0312
Participant

    Coi bộ phần này khá đấy ! Trailer hay thiệt ! Nhưng mà tui không thích cụ Dum trong phần 3-4 lắm… trông cụ không hay bằng cụ Dum cũ… mấy bạn thấy sao ?

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar