Reply To: Thất kiếm=thất vọng!!!

#88062
doc_co_cau_bai
Participant

    nói lại, cảnh 2 đánh 1 không nhiều, khúc đầu Lê Minh đánh, lát sau Chân Tử Đan nhào dzô một chút, nhưng rồi kiu Lê Minh tránh sang một bên vì: “Kiếm của huynh để huynh tự lấy.” Ai nói lính quèn, mấy đứa mà vẽ mặt tùm lum võ nghệ cũng đâu có đến nỗi tệ đâu. Chân Tử Đan nói tiếng Hàn là phải, con người ta là người tộc Triều Tiên, hổng nói tiếng Hàn chứ nói tiếng gì choài. Nói tiếng Hán là bị ép buộc thôi, tại vì là tiếng phổ thông mừ. Phong Thành Liệt Hoả không chết thì làm gì có phần 2 để xem, chết là phải goài, con người ta đói bụng mún chít, đang ăn ngon lành mà vạch áo con người ta tùm lum, la hét dzữ dzội nữa.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar