Reply To: Film VN và lời thoại :)

#90590
admin
Keymaster

    Chúng ta không đem phim VN để cân đo với phim nước ngoài mà chỉ muốn “mổ xẻ” để trị…bệnh thôi !

    Nếu đem phim mình mà so sánh với phim ngoại thì dỉ nhiên là vô cùng bất công !

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar