Reply To: Moviesboom chung tay vì nạn nhân bão lũ

#91922
ara
Participant

  Danh sách đóng góp tính đến hôm nay:

  1. Quỹ của Moviesboom: 500.000

  2. Chuotkhongduoi: 200.000

  3. titine: 1.000.000

  4. Metal: 50 USD

  5. Doc_co_cau_bai: 100.000

  6. Yang: 100.000

  7. Faye: 100 USD (96.30 USD)

  8. nemo: 30.000

  9. becky: 100.000

  10. younggun1894 : 100.000

  11. chubemephim: 100.000

  12. Wax:10.000

  13. Két: 50.000

  14. ngaymua: 50.000

  15. Berrielady: 100.000

  16. kegiaithoat: 100.000

  17. ara: 100.000

  18. sammy: 100.000

  19. tudt: 20.000

  20. tui: 50.000

  21. nbtsa : 100.000

  22. potterharry: 100.000

  23. rubycup: 200.000

  24. nopecare: 100.000

  25. ltp : 100.000

  26. lutos_janes : 30.000

  27. coldcandle : 200.000

  28. Vinny Tran : 30 USD (28.68 USD)

  29. 1st_come_1st_served : 100.000

  30. trau_bo : 100.000

  31. bambino : 100.000

  32. tadinhphong 100.000

  33. kisai : 30.000

  34. shixian: 100.000

  35. Little_boy: 50.000

  36. ivy87: 50.000

  37. Noaa 100.000

  Số tiền tổng cộng là: 4.370.000 VNĐ và 174.98 USD

  Anh Chuột nói khoá sổ chứ chắc cũng welcome hết á. Bạn nào còn muốn đóng góp thì cứ tự nhiên ha

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar