Reply To: Có bao nhiêu film Nước Ngoài được làm có liên quan đến Việt Nam????

#92003
admin
Keymaster

  ĐỨC ! Phim do Nhật Bàn thực hiện và vai nam tuy là một nhân vật người VN -tên Đức- nhưng vẩn do một tài tử Nhật thủ diển.

  Phim GREEN GRAGON tuy thực hiện ở nước ngoài nhưng do đạo diển VN. Anh em nhà Tonny Bùi. Đã đạo diển cuốn phim THREE SEASONS.

  Góp thêm phim nữa :

  CATFISH IN BLACK BEAN SAUCE cuốn phim nói về sự hội nnhập cũng như những mâu trong thuẩn gia đình của những người Việt sống trên đất Mỹ. Tài tử Kiều Chinh vai bà mẹ. Bà cũng là người đã thủ vai người đàn bà VN mắng Cage “Đồ điên” trong cuốn phim CITY OF HEAVEN.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar